Imprint

Podmiot odpowiedzialny za treść:

J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co. KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
e-Mail: Mail 
Internet: www.jrs.de

Członkowie zarządu uprawnieni do reprezentacji:
Josef Rettenmaier, Josef Otto Rettenmaier, Richard Salzer

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Aalen

Numer w rejestrze:
HRA 28 E

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a ustawy o podatku VAT: DE 144631714

Informacja dotycząca odpowiedzialności:
Mimo starannej kontroli merytorycznej nie ponosimy odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.Deklaracja ochrony danych osobowych i informacje prawne

Deklaracja ochrony danych osobowych


Zakres obowiązywania
Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych obowiązuje w odniesieniu do strony internetowej i domeny firmy J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG (dalej zwanej „JRS”). Częściowo na stronach JRS znajdują się również linki odsyłające do stron internetowych podmiotów trzecich, w przypadku których nie obowiązują niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych i informacje prawne.

Generalny standard ochrony danych osobowych 
JRS jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność na całym świecie i obejmującym transgraniczne, samodzielne pod względem prawnym spółki, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne. Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych mogą być częściowo gromadzone dane osobowe. W niniejszej deklaracji wskazujemy, jakie dane osobowe gromadzone są przez JRS podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych i jak są przez nas traktowane. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Dane osobowe, wzgl. osobiste, które gromadzone są podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, pobieramy tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Nasze postępowanie z danymi osobowymi jest oparte na zasadach ochrony danych osobowych UE, co przekłada się na możliwie maksymalną transparentność, przestrzeganie praw wyborczych, zasad dostępu oraz zgodne z prawem przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych. Każda spółka JRS przestrzega mających do nich zastosowanie ustaw o ochronie danych osobowych, np. JRS i jej filie w Niemczech przestrzegają federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG). Ponadto procedury postępowania z danymi osobowymi zostały opracowane dla wszystkich przedsiębiorstw JRS w koncernie, przyjmując postać wytycznych dla firm JRS. Celem wytycznych dla firm jest umożliwienie przedsiębiorstwom przetwarzającym dane osobowe przetwarzania Twoich danych w prawidłowy sposób i z uwzględnieniem mających zastosowanie ustaw. Jednocześnie poinstruowaliśmy naszych pracowników, aby wszędzie tam, gdzie na stronach internetowych wymagane są dane osobowe, zwracać uwagę na nasze przepisy o ochronie danych osobowych i ich przestrzegać.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych
JRS chce Ci zapewnić kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi w takim zakresie, w jakim jest to tylko możliwe. Standardowo możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek informacji dotyczących swojej osoby. Jeżeli w danym przypadku konieczne okaże się podanie nazwiska, adresu lub innych danych osobistych, zostaniesz o tym wcześniej uprzedzona/-y. Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu możliwie maksymalnego zwiększenia komfortu korzystania z usług JRS i jego optymalizacji. Jeżeli zdecydujesz się przekazać JRS dane osobowe za pośrednictwem Internetu, np. w celu umożliwienia realizacji korespondencji lub zamówienia, wówczas dane te zostaną potraktowane z najwyższą starannością zgodnie z surowymi regulacjami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG).

Wywołanie strony internetowej skutkuje tym, że JRS otrzymuje dane użytkownika, które są zapisywane w celu zabezpieczenia i ewentualnie dopuszczają identyfikację (np. adres IP, data, godzina oraz wyświetlone strony). Powyższe dane są wykorzystywane do analizy zakłóceń w zakresie funkcjonowania, do administrowania stroną internetową oraz do pozyskiwania informacji demograficznych. Ponadto wykorzystujemy adresy IP, a w razie potrzeby również inne informacje, które udostępniłaś/-eś nam na niniejszej stronie internetowej lub przy innej okazji, aby dowiedzieć się, które strony internetowe z naszej oferty są wywoływane i jakie tematy interesują odwiedzających nas internautów. Tego typu dane gromadzimy zasadniczo tylko w zanonimizowanej postaci i nie będziemy ich łączyć bez zgody zarejestrowanego użytkownika z jego profilem. Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane do celów marketingowych, sprzedane lub w inny sposób udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

W celu świadczenia naszych usług może jednak zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych podmiotom trzecim, które zostały włączone w realizację zlecenia, np. partnerom biznesowym lub dostawcom usług IT. W przypadku przekazania danych osobowych wskazanym wyżej podmiotom trzecim ograniczamy się do tych informacji, które są niezbędne do realizacji danej usługi, a sama procedura przebiega z zapewnieniem wymaganego bezpieczeństwa danych. Przedsiębiorstwa JRS będą przekazywać Twoje dane tylko tym podmiotom trzecim, które zobowiązały się do ochrony danych i przetwarzania Twoich danych w zgodzie z mającymi zastosowanie ustawami. Ponadto JRS może być zmuszona do ujawnienia Twoich danych i informacji towarzyszących na polecenie sądu lub urzędu. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami. W przypadku przejęcia lub połączenia z innym przedsiębiorstwem może zaistnieć konieczność wyjawienia lub przekazania Twoich danych potencjalnym lub faktycznym kupcom. W takim przypadku JRS będzie dążyć do zapewnienia możliwie optymalnej ochrony danych i przestrzegania przepisów ustawowych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa danych
JRS wie, jak ważne jest dyskretne traktowanie i ochrona informacji, które przekazujesz nam za pośrednictwem Internetu. Bezpieczeństwo danych na naszych stronach internetowych ma dla nas najwyższy priorytet. W niektórych obszarach naszej strony stosowane są tzw. ciasteczka. Ciasteczko to niewielki plik tekstowy, który zapisywany jest przez stronę internetową na Twoim dysku twardym. Ciasteczka nie powodują szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Zawarte w ciasteczkach informacje wykorzystujemy, aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron i dostosować je do Twoich potrzeb. Obecnie większość przeglądarek internetowych jest standardowo ustawiona na automatyczne akceptowanie ciasteczek. Masz jednak możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby blokowane były wszystkie ciasteczka lub w taki sposób, aby otrzymywać ostrzeżenia. Oprócz tego możesz również w każdej chwili usunąć ciasteczka z systemu. Nieakceptowanie ciasteczek może jednak prowadzić do ograniczeń funkcjonalności naszych ofert.

Analiza sieciowa
Dla potrzeb statystycznej analizy wejść na strony internetowe JRS stosujemy narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Program Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, które umożliwiają analizę Twoich odwiedzin strony internetowej. Informacje wygenerowane przez ciasteczko odnośnie korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej trafiają z reguły na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresów IP na niniejszej stronie internetowej Twój adres IP zostanie najpierw przetworzony przez firmę Google na formę skróconą w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP, gdzie następnie jest skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji dla potrzeb analizy korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz administratora strony dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Możesz zapobiec zapisywaniu ciasteczek przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mogła/mógł korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie danych wygenerowanych przez ciasteczka i dotyczących Twojego korzystania ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google. W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Monitorowanie konwersji za pomocą piksela Facebooka
W ramach naszej oferty internetowej wykorzystujemy „piksel” serwisu społecznościowego Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 
W ten sposób możemy monitorować zachowanie użytkowników, po tym, gdy po kliknięciu na ogłoszenie reklamowe Facebooka zostali oni przekierowani na stronę internetową oferenta. Procedura ta służy analizie skuteczności ogłoszeń reklamowych Facebooka dla potrzeb statystycznych i badania rynku oraz może przyczynić się do optymalizacji przyszłych działań reklamowych.

Zgromadzone dane pozostają dla nas anonimowe, tzn. nie dają nam możliwości ustalenia tożsamości użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez serwis Facebook, co umożliwia połączenie z profilem danego użytkownika i wykorzystanie danych przez Facebooka do własnych celów reklamowych zgodnie z zasadami wykorzystania danych serwisu Facebook. W ten sposób Facebook oraz jego partnerzy mogą umożliwić zamieszczanie ogłoszeń reklamowych na Facebooku i poza nim. W tym celu może być konieczne zapisanie ciasteczka na Twoim komputerze.

Prawo odwołania
Jeżeli zażądasz od JRS zaprzestania wykorzystywania Twoich danych osobowych do dalszego nawiązywania kontaktu i/lub ich usunięcia, wówczas zastosowane zostaną odpowiednie procedury postępowania. Dane, które są bezwzględnie konieczne do realizacji zlecenia, wzgl. do celów handlowych, nie zostaną objęte wypowiedzeniem, wzgl. usunięciem. Prosimy o wyrozumiałość w sytuacji, w której w przypadku odwołania zapewnienie spersonalizowanego serwisu nie będzie możliwe, ponieważ opiera się on na wykorzystaniu danych klienta.

Informacje prawne
Pomimo starannego zestawienia treści naszej strony internetowej nie gwarantujemy, że są one wolne od błędów, precyzyjne i kompletne, a dostęp do nich jest bezproblemowy. Nie ponosimy odpowiedzialności, o ile jest to dopuszczalne ustawowo, za szkody bezpośrednie lub pośrednie, w tym również za utracony zysk, które powstają wskutek korzystania lub w połączeniu z informacjami, które są udostępnione na niniejszej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania w każdej chwili zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji. Treści stron internetowych mogą nie być permanentnie aktualne ze względu na opóźnioną w czasie aktualizację. Dlatego prosimy zwracać się do nas z pytaniami dotyczącymi stanu, szczegółów technicznych oraz dostępności produktów i usług. Linki odsyłające do innych stron internetowych nie są kontrolowane w sposób ciągły. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przepisy o ochronie danych lub treść niniejszych stron internetowych oraz nie ponosimy odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku udostępnienia danych do pobrania JRS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z pobieraniem danych. Pobieranie danych odbywa się wyłącznie na własne ryzyko z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności/gwarancji, chyba że mamy do czynienia z działaniem zamierzonym lub rażącym niedbalstwem ze strony JRS.

JRS posiada i zastrzega sobie wszelkie prawa do treści i wyglądu swoich stron internetowych. Zawarta na naszych stronach internetowych własność intelektualna i nasze marki są chronione. Tekst, zdjęcia i grafiki na naszych stronach internetowych oraz ich rozmieszczenie itp., jak również animacje i oprogramowanie podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych ustaw ochronnych. Reprodukcja lub odtwarzanie całości lub części bez naszej pisemnej zgody nie jest dozwolone. Niniejsza strona internetowa nie daje licencji do korzystania z własności intelektualnej. JRS zastrzega sobie prawo do zmiany, zablokowania lub zawieszenia aktywności stron internetowych w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia.

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen