Łatwa utylizacja

CAT’S BEST Universal – w 100% z naturalnych włókien roślinnych, może być bezpiecznie utylizowany dla środowiska

 
 

Łatwa obsługa i higiena

W porównaniu ze zwykłymi żwirkami mineralnymi CAT`S BEST Universal w 100% z naturalnych włókien roślinnych wygrywa także w procesie utylizacji!

CAT`S BEST Universal po zużyciu może być z poszanowaniem dla Natury ponownie włączony w ekologiczny obieg materii, ponieważ CAT`S BEST Universal podlega kompostowaniu i jest w 100% biodegradowalny. Może być wyrzucany jako odpad biologiczny.*

* prosimy pamiętać o miejscowych przepisach dotyczących utylizacji odpadów!

Łatwa obsługa i higiena
 

Wszystkie prawa zastrzeżone   © 2015 J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG