Łatwa utylizacja

CAT’S BEST Comfort –
w 100% z naturalnych włókien roślinnych, może być utylizowany bezpiecznie dla środowiska

 
 

Łatwa obsługa i higiena!

W porównaniu ze zwykłymi żwirkami mineralnymi CAT'S BEST Comfort zrobiony jest w 100% z naturalnych włókien roślinnych i wygrywa także w procesie utylizacji!

CAT`S BEST Comfort po zużyciu może być, z poszanowaniem dla natury, ponownie włączony w ekologiczny obieg materii.  

Ekologiczny żwirek dla kotów CAT`S BEST Comfort podlega kompostowaniu. Jest w 100% biodegradowalny i może być wyrzucany jako odpad biologiczny.*

* prosimy pamiętać o miejscowych przepisach dotyczących utylizacji odpadów!

Łatwa obsługa i higiena!
 

Wszystkie prawa zastrzeżone   © 2015 J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG