Brak wpisów

Metryczka

 
 

Podmiot odpowiedzialny za treść:
J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co. KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Telefon: +49 79 67 - 152 - 0
Telefax: +49 79 67 - 152 - 222
E-Mail: Mail
Internet: www.jrs.de

Członek zarządu uprawniony do reprezentacji:
Josef Rettenmaier, Josef Otto Rettenmaier, Richard Salzer

Sąd rejonowy:
Sąd rejonowy w Aalen

Numer w rejestrze:
HRA 28 E

Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z § 27 niemieckiej Ustawy o podatku obrotowym: DE 144631714

Odpowiedzialność:
Mimo dokładnej kontroli przekazywanych przez nas treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na przywołanych przez nas zewnętrznych stronach. Za treści stron przywołanych odpowiadają wyłącznie ich autorzy.

 
 

 
 

Ochrona danych i noty prawne    

 

Oświadczenie o ochronie danych      

Obszar obowiązywania 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych i noty prawne obowiązują dla tej strony internetowej i domeny należącej do J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co. KG (nazywanej dalej „JRS”). Na stronach JRS znajdują się także odnośniki do stron podmiotów trzecich, które nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie danych i notami prawnymi.    

Ogólny standard ochrony danych

JRS jest globalnym przedsiębiorstwem posiadającym zagraniczne spółki o odrębnej osobowości prawnej, własnych procesach biznesowych, strukturach zarządzania i systemach technicznych. Podczas Twojej wizyty na naszych stronach może dojść do gromadzenia niektórych danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu przedstawiamy, jakie dane osobowe JRS gromadzi podczas Twojej wizyty na naszych stronach i jak się z nimi obchodzi. Traktujemy ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Przetwarzamy dane osobowe lub osobiste, które otrzymujemy podczas Twojej wizyty na naszych stronach, wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy przetwarzaniu danych osobowych kierujemy się także zasadami ochrony danych w Unii Europejskiej, które zapewniają najwyższą przejrzystość, poszanowanie dokonywanych wyborów, możliwości udzielania dostępu, zgodne z prawem przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych. Każda spółka JRS przestrzega obowiązujących ją przepisów o ochronie danych, np. JRS i jej oddziały w Niemczech przestrzegają niemieckiej Ustawy o ochronie danych (BDSG). Ponadto we wszystkich spółkach należących do koncernu JRS przetwarzanie danych osobowych podlega wewnętrznym regulaminom JRS. Regulaminy te służą temu, aby te przedsiębiorstwa z Grupy JRS, które przetwarzają dane osobowe, czyniły to rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto pouczyliśmy wszystkich naszych pracowników, aby wszędzie tam, gdzie na stronach internetowych dochodzi do przyjmowania danych osobowych, wskazywali na te przepisy o ich ochronie i się do nich stosowali.   

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych 

JRS oferuje maksymalną kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi. W większości przypadków korzystanie z naszych stron internetowych nie wymaga podawania żadnych danych na temat Twojej osoby. Jeśli w niektórych przypadkach konieczne jest podanie nazwiska, adresu lub innych danych osobowych, to przed ich podaniem pojawi się odpowiednia wskazówka. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie po to, by usługi JRS dla Ciebie były przyjazne i byśmy mogli je poprawiać. Jeśli zdecydujesz się na przekazanie JRS danych osobowych, np. aby otrzymywać korespondencję lub dostawy, to dane te będą przetwarzane z najwyższą starannością i w zgodzie z restrykcyjnymi przepisami niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). 

W wyniku wyświetlenia strony internetowej JRS otrzymuje dane użytkownika, które gromadzone są dla celów bezpieczeństwa i mogą umożliwiać identyfikację (np. adres IP, datę, godzinę i przeglądane strony). Dane te wykorzystywane są do analizy zakłóceń działania, zarządzania stroną www i zestawiania informacji statystycznych. Ponadto wykorzystujemy adresy IP oraz ewentualne inne informacje, które przekazujesz nam na stronie www lub w innych okolicznościach do analizy, które strony naszej oferty są wyświetlane i które zagadnienia najbardziej interesują użytkowników naszych stron. Takie dane gromadzimy co do zasady w formie anonimowej i nie będziemy ich łączyć z profilem zarejestrowanego użytkownika bez jego zgody. Twoje dane osobowe nie będą bez Twojej uprzedniej zgody przekazywane dalej dla celów marketingowych, sprzedawane lub w inny sposób udostępniane osobom trzecim. 

Niemniej jednak na potrzeby świadczonych przez nas usług w pewnych okolicznościach może dochodzić do przekazania Twoich danych podmiotom trzecim zaangażowanym przez nas w ich realizację, np. naszym Partnerom Biznesowym lub dostawcom usług informatycznych. Przy przekazywaniu danych osobowych takim podmiotom trzecim ograniczamy się do tych informacji, które są niezbędne do realizacji danej usługi. Przekazanie danych zawsze następuje z dochowaniem zasad bezpieczeństwa danych. Spółki Grupy JRS będą przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie takim podmiotom trzecim, które zobowiązały się do ochrony danych i przetwarzania Twoich danych osobowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto JRS może być zobowiązana do przekazania Twoich danych i powiązanych z nimi informacji w wyniku postanowienia sądowego lub administracyjnego. Zastrzegamy też sobie prawo do wykorzystania Twoich danych osobowych do podniesienia roszczeń prawnych lub do obrony przed nimi. W przypadku przejęcia lub fuzji z innym przedsiębiorstwem niezbędne może okazać się ujawnienie lub przekazanie Twoich danych potencjalnemu lub rzeczywistemu kupującemu. W takim wypadku JRS będzie dążyć do zapewnienia danym jak najwyższego poziomu ochrony i dochowania wszelkich postanowień przepisów prawa.

Informacje o bezpieczeństwie danych

JRS wie, jak ważne jest dyskretne wykorzystywanie i ochrona informacji, które przekazujesz nam przez internet. Bezpieczeństwo danych na naszych stronach internetowych to dla nas najwyższy priorytet. W niektórych sektorach naszej strony internetowej wykorzystywane są tzw. pliki cookie. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który zapisywany jest przez stronę sieci web na dysku twardym Twojego komputera. Cookies nie stanowią dla Twojego komputera żadnego zagrożenia i nie zawierają wirusów. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy do ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych i dopasowania ich do Twoich potrzeb. Większość przeglądarek jest obecnie tak skonfigurowana, że automatycznie akceptują pliki cookies. Jednakże zawsze masz możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała cookies lub wyświetlała komunikaty ostrzegawcze przed ich przyjęciem. Ponadto w każdej chwili możesz usunąć cookies ze swojego systemu. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, może to prowadzić do ograniczenia funkcjonalności korzystania z naszej oferty.  

Analiza ruchu sieciowego

Do analizy statystycznej odwiedzin stron internetowych JRS wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. Google Analytics stosuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Dane wygenerowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej przesyłane są zazwyczaj do serwera Google w USA i tam są zapisywane. W przypadku uruchomienia anonimowości IP na tej stronie internetowej Twój adres IP będzie skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tak skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, do sporządzania sprawozdań z aktywności stron internetowych i do realizacji na zlecenie administratora strony innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych lub internetu. Adres IP pozyskany przez Google Analytics od Twojej przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będziesz w stanie korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz też zablokować gromadzenie przez Google generowanych przez cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym także Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do Twojej przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.   

Prawo do odwołania

Na Twoje żądanie JRS zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych osobowych do nawiązywania z Tobą kontaktu i/lub usunie je. Dane, które są bezwzględnie konieczne do realizacji zlecenia lub do celów handlowych, nie będą objęte wypowiedzeniem względnie wezwaniem do usunięcia. Prosimy o zrozumienie, że w przypadku sprzeciwu nie będziemy w stanie oferować spersonalizowanych usług, ponieważ opierają się one na danych pozyskanych od klientów.  

Noty prawne

Mimo starannej redakcji treści zamieszczanych na naszej stronie internetowej nie udzielamy żadnej gwarancji ich bezbłędności, dokładności, kompletności i dostępności bez zakłóceń. O ile to prawnie dopuszczalne, nie odpowiadamy za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym także za utracony zysk, które wynikają z korzystania lub mają związek z informacjami, które udostępniane są na tej stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian i uzupełnień już udostępnionych informacji. Treści na stronach internetowych mogą być tymczasowo nieaktualne ze względu na występujące niekiedy opóźnienie w ich aktualizacji. Dlatego zapytaj nas o stan, szczegóły techniczne i dostępność produktów i usług. Odnośniki do innych stron internetowych nie są kontrolowane na bieżąco. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych lub treść takich stron internetowych. W przypadku plików udostępnionych do pobrania JRS nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich pobrania. Pobieranie plików następuje wyłącznie na własne ryzyko z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności/gwarancji, chyba że po stronie JRS wykazana zostanie wina umyślna lub rażące zaniedbanie.

JRS posiada wszelkie prawa do treści i formy swoich stron internetowych i zastrzega sobie te prawa. Własność intelektualna umieszczona na naszych stronach internetowych i nasze marki są prawnie chronione. Tekst, zdjęcia i grafiki na naszych stronach internetowych oraz ich układ, a także animacje i oprogramowanie, podlegają ochronie prawnej prawa autorskiego i innych ustaw. Powielanie lub odtwarzanie całości lub części bez naszej pisemnej zgody jest zabronione. Za pośrednictwem tej strony internetowej nie jest udzielana żadna licencja na korzystanie z własności intelektualnej. JRS zastrzega sobie prawo do zmiany, zablokowania lub usunięcia stron internetowych w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi.   

Diese Seite wurde mit Weblication® CMS erstellt

Wszystkie prawa zastrzeżone   © 2015 J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG